Aktuality

COVID-19 – hygienická opatření ambulance proti šíření nákazy

Vážení pacienti,

i přes probíhající situaci a nařízená opatření ohledně šíření virového onemocnění COVID-19 se snažíme zachovat chod ambulance a zajistit pro Vás i nadále kardiologickou péči tak, aby průběh Vaší léčby nebyl narušen.

Prosím dodržujte veškerá opatření, která Vám sdělí po příchodu sestra, nebo ošetřující lékař.

Děkuji za důvěru i spolupráci
MUDr. Miroslav Vítovec, CSc.