Vyšetření

Angiologické vyšetření
(smluvní pojišťovny: 111, 211, 201, 213, 209)

Fyzikální vyšetření končetinových cév (žilní, tepenné
onemocnění, lymfatický systém)
Vyšetření cév duplexní sonografií
Sonografické vyšetření karotid a vertebrálních tepen
Funkční testy

Akutní vyšetření: bez objednání
Diagnostika hluboké žilní trombozy, tromboembolické nemoci
Podezření na akutní tepenné uzávěry

Vyšetření na objednání
Diferenciální diagnostika potíží v končetinách (otoky, bolesti, potíže)
Vyšetření tepenného a žilního systému končetin
Léčba a sledování nemocných s tepenný onemocněním
končetinových tepen.
Léčba a sledování nemocných s chronickou žilní insuficiencí
Vyšetření karotid a vertebrálních tepen, indikace k výkonu.
Vyšetření varixů, indikace k výkonu na varixech.
Žilní maping – popis povrchového žilního systému před
výkonem (sklerotizace, lasser, radiofrekvenční odstranění
varixů, chirurgická operace)

Kardiologické vyšetření
(211 hradí echokardiografické vyšetření, ostatní pojišťovny
jen přímá platba- viz ceník výkonů)
Kardiologické vyšetření, konzultace nálezů z jiných pracovišť
Echokardiografické vyšetření